TED presentation: once a teacher always teaching

leraren-vwo-havo-getraind-in-opstellen-toetsen

Training Plezier in Rekenen

Jan 2017

Het MinOWC momenteel doende uitvoering te geven aan de invoering van nieuwe leerprogramma’s in de diverse schoolsoorten binnen het onderwijs in Suriname. Het gaat daarbij om activiteiten m.b.t. a) scholing van leraren/leerkrachten, b) scholen voorzien van lesmateriaal en c) aanpassen van de huidige leeromgevingen aan de nieuwe leermethode. Dit in het kader van het traject ‘vernieuwing van het onderwijs’.

Ten behoeve van het navormen van leraren/leerkrachten biedt CENASU (Centrum Nascholing in Suriname) op verzoek van diverse actoren (de Inspectie, de afd. Begeleiding, Schoolleiders, Ouders etc), de praktische training Plezier in Rekenen/Wiskunde voor leerjaar 3, 4 en 5 aan. Het doel van deze training is:

  • Inspelen op de problemen die leerkrachten ondervinden in de klas;
  • Collegiale consultatie & samenwerking;
  • Het toepassen van moderne didactiek.

De training is praktisch ingericht dwz de trainers zullen samen met de participanten inspelen op de dagelijkse problemen en op een innovatieve - en creatieve manier tot oplossingsmodellen komen. 

 

 

Behoefte aan professionalisering onderwijs

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/38761

7 dec 2016

In verband met haar 5jarig bestaan organiseerde CENASU een onderwijscongres met als thema, professionaliseren een moeten of een must. De inleider Marie Levens, program manager van het project ‘Verbetering basisonderwijs’ heeft een inleiding gehouden over het professionaliseren wereldwijd en de waarde van modern en vernieuwend denkende partners in dit werk. Professionalisering zegt ze is meer dan het volgen van incidentele trainingen. 

 

born to learn

Gerichte trainingen voor leerkrachten op komst

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/37861

13 okt 2016

OP weg naar de 21ste eeuw, en richting 5 jaar heeft het Centrum voor Nascholing Suriname (CENASU), woensdag 13 oktober 2016 de statuten: visie, missie en kernwaarden 2016-2021, aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Robert Peneux, overhandigd. 

Het project was een samenwerking van de verschillende afdelingen van het MinOWC, het VVOB en directie en medewerkers van CENASU en uitgevoerd door Symbiont Consulting. De directeur van Onderwijs, Nathasia Bennanon en Jan Geusens, program manager van VVOB, waren aanwezig bij de overhandiging van de statuten. 

Het Centrum voor Nascholing Suriname is omgezet in een stichting. Het bestuur van de stichting staat onder leiding van onderdirecteur Onderwijs, Muriel Hoepel. De directeur van CENASU, Daniela Rosario, streeft door middel van kernvoorwaarden naar het waarmaken van haar visie voor de stichting. De kernvoorwaarden zijn onder anderen: persoonlijke groei, teamwork, bevlogenheid, professionaliteit en klantgerichtheid. Zij beoogt het aanbieden van praktische en interactieve training en coaching voor verdere ontwikkeling van talenten en competenties, zegt de voorlichting van MinOWC.

BE streaming vakantie kamp

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/37429

sept 2016 

1000 leerlingen en leerkrachten hebben meegedaan aan het landelijk gehouden vakantieproject waarbij leerlingen en leerkrachten creatief, interactief en experimenteel samenwerkten.  het concept van BE Streaming is om de taal- en rekenproblemen in het basisonderwijs aan te pakken. “Door leren door te doen toe passen, gaan de kinderen zelf ontdekken en te weten komen hoe zij bepaalde zaken moeten aanpakken”, zegt Rosario. 

De SUPER leerkracht.

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/36985

Oorkonde en bloemen voor bijzondere leerkrachten. Leerkrachten die het afgelopen schooljaar niet verzuimd hebben, zijn hiervoor beloond door het Centrum voor Nascholing in Suriname (Cenasu). 

Peneux zei er alles aan te zullen doen om ervoor te zorgen dat de leerkrachten een betere waardering krijgen. “Wij maken het verschil en wij moeten onze plaats opeisen. Leren wij de student iets verkeerds, dan is het blijvend en moeilijk te corrigeren. Wij moeten nu gaan naar het denken van de 21ste eeuw. Hoe meer je studeert, hoe meer je zult verdienen. Leerkrachten met nul verzuimen zijn voorbeeldfiguren en anderen moeten hen opvolgen”, zei hij.

Training Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen ( PAG )

http://www.gov.sr/ministerie-van-onderwijs-wetenschap-en-cultuur/bekendmakingen/bekendmaking-9.aspx

02-06-2016

Het Centrum voor Nascholing Suriname ( CENASU ), heeft recentelijk de training Preventie en Aanpak van Gedragsproblemen ( PAG ) verzorgt aan leerkrachten van het Lager Beroeps Onderwijs, LBO Nieuwe Dominee. Het doel van deze training is het verbreden en verdiepen van het handelingsrepertoire van leraren, zodat adequate, productieve interventies zich zullen voordoen. De training werd verzorgd door Iwan Ganga, pedagoog, en Daniela Rosario, directeur van het CENASU, die tevens de coördinatie in handen had.

Launch CENASU

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/7954

11-11-2011

De opening van Cenasu is een grote stap vooruit in het realiseren van een hoge kwaliteit van ons onderwijs. Kwalitatief onderwijs wordt geleverd door competente en gekwalificeerde leerkrachten. Daarbij zijn goed functionerende ondersteunende diensten onontbeerlijk. 

Minister Raymond Sapoen van Onderwijs en Volksontwikkeling zal vrijdag het Centrum voor Nascholing in Suriname (Cenasu) in gebruik nemen. Dit centrum voor permanente nascholing heeft als primair doel het professionaliseren van onderwijsgevenden en niet-onderwijzend personeel van het ministerie.  Dit zegt de afdeling voorlichting en communicatie van het Minov. 

Disclaimer

Het is niet toegestaan om ideeën, foto's en andere materialen van www.cenasu.com over te nemen en zonder toestemming van stichting CENASU voor eigen doeleinden en op het internet of cursussen te gebruiken. De materialen en ideeën mogen wel gebruikt worden in klas of praktijken, etc. Daar gaan wij uiteindelijk voor.

 

Kwaliteit van het onderwijs begint bij MIJ